Regionalt utvecklingsnätverk (RUN)

Spara favorit 28 okt oktober 2019
Businesspeople Stacking Hands Over Each Other

I det Regionala utvecklingsnätverket (RUN) samverkar kommuner i Mittsverigeregionen och Mittuniversitetet kring skolledarskap och skolutveckling.

I RUNs uppdrag ingår samordning, utveckling och forskningsanknytning i förskola, fritidshem, skolverksamheter, lärarutbildning samt kompetensutveckling för parternas personal.

Läs mer om RUN och vår verksamhet och hitta kontaktuppgifter till alla medarbetare.

Aktuella kompetensutvecklingsinsatser

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Varmt välkommen till RUN-konferens 2019 - ett lärande förhållningssätt!

Internationalisering IRO utlandsstudier utbytesstudent

Fortbildningsdag för modersmålslärare och studiehandledare på modersmål samt samordnare och chefer inom detta område.

Skolarbete, läxa, matematik, skola

Återkommande seminarium för speciallärare och specialpedagoger.

Studenter, Sundsvall

En gång per termin ordnas en seminariedag för fritidspedagoger/fritidslärare i Jämtland, Västernorrland och Hälsinglands kommuner.

Styrelse,möte, hand, klubba

RUN-riksdagen 2020 går av stapeln den 27-28 februari på hotell Södra Berget i Sundsvall.

Förskola

Kurser till förskolechefer, förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal inom förskolan

Stäng

Prenumerera

Windows

Har du Outlook på datorn så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du väljer att skicka till Outlook och trycker OK för att sedan i Outlook bekräfta att du vill prenumerera på denna kalender.

Aktivera prenumeration

Apple

Har du Apple Kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du blir tillfrågad om du tillåter prenumeration. Sedan klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration

Android

Har du en kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration

Följ oss på Twitter