Exempel på samverkan

Spara favorit 29 jul juli 2019

Här hittar du exempel på samverkan som pågår eller har genomförts mellan Mittuniversitetet och olika aktörer i samhället. Det kan ge dig en närmare inblick i vad vi kan erbjuda och en uppfattning av vad ett samarbete med oss kan innebära.

Samverkan inom utbildning

I de flesta av våra utbildningar gör studenterna praktik, examensjobb eller uppsatsarbete i nära samverkan med näringslivet i regionen. En lyckoträff för både studenten och er verksamhet! 

Samverkan inom forskning 

Det mesta av vår forskning sker nära eller i samarbete med aktörer inom de olika näringarna.  Det kan ske på olika sätt, via föredrag, referensgrupper, skarpa uppdrag till större forskningsprogram. Möjligheterna är många.  

Inspireras av exempel på samverkan

Härnösand

Samverkan med Härnösands kommun

Mittuniversitetet och Härnösands kommun undertecknade 2016 ett samarbetsavtal för gemensam utveckling av kommunens verksamheter och universitetets utbildning och forskning. Avtalet omfattar totalt 14 miljoner kronor under perioden fram till år 2020.

Sundsvalls kommun

Samverkan med Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet har ett samverkansavtal för gemensam utveckling och tillväxt. Med våra respektive kunskaper, kompetenser och mål kan vi tillsammans stärka regionen och göra oss mer attraktiva för forskare, studenter och näringsliv.

Timrå

Samverkan med Timrå kommun

Timrå kommun och Mittuniversitetet har tecknat ett avtal om forskningssamarbete för ökad konkurrenskraft, förnyelse och hållbar utveckling. Med våra respektive kunskaper, kompetenser och mål kan vi tillsammans stärka regionen och göra oss mer attraktiva för forskare, studenter och näringsliv.

Anders Wennberg och Mats Tinnsten

Samverkan med Östersunds kommun

Östersunds kommun och Mittuniversitetet har ett avtal om samverkan kring forskning och utveckling. Avtalet ska stärka och utveckla verksamheten vid campus Östersund och att bidra till en långsiktig hållbar tillväxt i Östersunds kommun.

Örnsköldsvik hamn

Samverkansavtal med Örnsköldsviks kommun

Tisdag 26 mars 2019 tecknades ett nytt samverkansavtal mellan Mittuniversitetet och Örnsköldsviks kommun som sträcker sig över tio forskningsområden. Parterna avsätter tillsammans sex miljoner kronor under en fyraårsperiod för forskningsprojekt där tre miljoner kronor kommer från kommunkoncernen i Örnsköldsvik och tre miljoner från Mittuniversitetet.

3D-labb

3-D teknik öppnar för säkrare vård

Det låter nästan som science fiction men är numera verklighet - individuellt anpassade implantat i titan framställda i en 3D-printer. Kortare operationer och högre patientsäkerhet är några av fördelarna. ”Det ligger helt rätt i tiden” konstaterar professor emeritus Jan-Michaél Hirsch, specialist i käkkirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Skrapt läge med Iggesund

Iggesund Paperboard Europe testade studenternas kreativitet

Den 23 november 2016 samlade Miun Innovation ett gäng studenter från olika utbildningar för att lösa ett skarpt uppdrag åt Iggesund Paperboard Europe. Efter en hel dags kreativt arbete kunde de leverera flera innovativa idéer till företaget.

Utmanar studenter

Företag utmanar studenter vid Information och PR programmet med skarpa uppdrag.

Studenter i vinterskrud

Nytt underställ skapar arbetstillfällen

I april nästa år lanserar Woolpower ett flamskyddat underställ, en framgång för både företaget och regionen mycket tack vare samverkan med forskningsmiljön Sports Tech vid Mittuniversitetet.

Slipad strategi gav nya möjligheter

I samverkan med forskningsmiljön Nationellt vintersportcentrum gick ProSharp från känsla till att faktiskt veta. I en vetenskaplig studie mätte man hur slipningen av  skridskon påverkade åkarens teknik och prestation. Med hårda fakta i bakfickan kan nu ProSharp vinna nya marknader.

Logotyper branschsamverkan it

Branschsamverkan Hållbar Resurseffektivitet

Branschsamverkan är ett nätverk vars syfte är att öka konkurrenskraften i regionen och dess företag samt organisationer genom att stärka kompetensförsörjningen. Med rätt personer som har rätt kunskaper kan nätverket växa sig starkt och verka långsiktigt

Logotyper branschsamverkan it

Branchsamverkan IT

Branschsamverkan är ett nätverk vars syfte är att öka konkurrenskraften i regionen och dess företag samt organisationer genom att stärka kompetensförsörjningen. Med rätt personer som har rätt kunskaper kan nätverket växa sig starkt och verka långsiktigt.

Bulan driver forskningsbaserat bolag

Intervju med Lars-Börje ”Bulan” Eriksson, konsult Razormind, tidigare VD Åre Destination, om forskningsprojekt i samarbete med ETOUR och turistnäringen.