Fakulteten för humanvetenskap (HUV)

Spara favorit 23 sep september 2019

Fakulteten omfattar humaniora, utbildningsvetenskap, omvårdnad, hälsovetenskap och de samhällsvetenskapliga institutionerna på universitetet. Fakultetens verksamhet är organiserad i sex institutioner för utbildning och forskning.

Dekan

Anna Olofsson

Dekanens beslutsmöte hålls varje vecka, onsdag kl. 11:30
Underlag skickas senast kl. 16:00 måndag samma vecka.

Rutiner för dekanens beslutsmötenLyssna